กุมภาพันธ์ 27

เท่าพิภพ ถามโอเคหรือไม่ หากมีภาพสยองแบบซองบุหรี่ ติดขวดเหล้า-ไวน์-เบียร์

การปฏิรูปการติดฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในไทยกำลังก้าวไปสู่ขั้นตอนใหม่ที่น่าสนใจและก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกล ได้นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเสนอให้มีการติดภาพและข้อความคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยภาพเหล่านี้จะต้องครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ถึง 50 ของพื้นผิวบรรจุภัณฑ์ นับเป็นการเคลื่อนไหวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้ภาพสยองบนซองบุหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ผลสำเร็จในการลดอัตราการสูบบุหรี่ในหลายประเทศ

ร่างข้อบังคับนี้ยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน และหากได้รับการอนุมัติ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีสาธารณสุข จะสามารถลงนามเพื่อบังคับใช้ได้ทันที นี่ไม่เพียงแต่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพประชาชน แต่ยังเป็นการทดสอบน้ำหนักของความคิดเห็นสาธารณะต่อนโยบายด้านสุขภาพที่มีผลกระทบอย่างมากต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในการโพสต์ของเขาบนเฟซบุ๊ก, เท่าพิภพได้แสดงภาพตัวอย่างของเครื่องดื่มที่ติดภาพคำเตือนตามข้อกำหนดใหม่ พร้อมกับชี้ให้เห็นถึงความท้าทายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมคราฟท์เบียร์ การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายที่กว้างขวางเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งเป็นการท้าทายว่าสังคมไทยพร้อมหรือไม่ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน

Category: เรื่องทั่วไป | ปิดความเห็น บน เท่าพิภพ ถามโอเคหรือไม่ หากมีภาพสยองแบบซองบุหรี่ ติดขวดเหล้า-ไวน์-เบียร์